Kỷ niệm 20 năm ngày cưới bố Phạm Thành Long & mẹ Bạch Lệ Thoa

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố Phạm Thành Long & mẹ Bạch Lệ Thoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *